Anlægsgartner

En anlægsgartner varetager mange opgaver inden for faget. Vi arbejder med fagets 2 specialer, som er pleje speciale eller anlægs speciale. Vi arbejder med begge på kryds og tværs.
Anlægsgartneren spiller tit en rolle som rådgiver og havedesigner i forhold til kunden, når det kommer til pleje af kundens anlæg, eller belægning og design